IMPLANTOLOGIJA

ŠTO SU ZUBNI IMPLANTATI

Implantati su titanski nadomjesci koji zamjenjuju korijen zuba. Oni služe kao sidrišta zubnih nadomjestaka.

Samoj ugradnji implantata prethodi pravilno postavljena dijagnoza. Dakle, pacijent treba imati dovoljnu visinu i širinu kosti te ne smije imati bolesti gingive. Implantat se kirurški ugrađuje u kost.

“Implantati su titanski nadomjesci koji zamjenjuju korijen zuba. Oni služe kao sidrišta zubnih nadomjestaka.”

Prvi postupak je lokalna anestezija zbog koje je zahvat bezbolan. Implantat zacjeljuje, odnosno srasta s kosti, 2-8 mjeseci i taj proces se zove oseointegracija.

SUPRASTRUKTURE

Nakon procesa oseointegracije, u implantat se stavlja suprastruktura koja služi kao nosač protetskog nadomjestka.

“Suprastruktura služi kao nosač protetskog nadomjestka.”

Suprastruktura je izrađena od titana i cirkona te se vijkom veže za implantat. Nakon toga, krune odnosno protetski nadomjesci se cementiraju ili vijkom vežu za suprastrukturu odnosno za implantat.

Što čini implantološki komplet
Frankic - Implantat dijelovi 2
imedijatni-implantati-1

Može li se ugraditi implantat odmah nakon ekstrakcije?

Naš odgovor je DA. U našoj ordinaciji to svakodnevno radimo.

Međutim, nekada je potrebno to izbjeći, ako se radi o visoko estetskom slučaju. Imedijatna implantacija ima više prednosti, a tu spadaju: samo jedan zahvat, jednokratna anestezija, jedanput ekstrakcija i jedanput postavljanje implantata, jedan oporavak, ušteda na vremenu postavljanja protetskih nadomjestaka. Kod tih slučajeva, visoki postupak uspješnosti pokazao je Straumann jer možemo predvidjeti visinu cijeljenja kosti. Ponekad se kod imedijatne implantacije koristi augmentacija kosti te autotransplantat dobiven PRGF tehnologijom.

VRSTE IMPLANTATA

Straumann kompanija je jedina vodeća kompanija u sferi implantologije koja nudi kirurška, restorativna i regeneracijska rješenja od kosti do zubnih krunica, a tu spadaju i zubni implantati, kao i protetske nadogradnje (suprastrukture) koje povezuju novi zub s implantatom. Straumann izrađuje i precizna visokokvalitetna medicinska pomagala i alate koji se koriste u stomatološkim zahvatima.

Straumann kompanija je jedina vodeća kompanija u sferi implantologije.”

icon-straumann
icon-prednost

PREDNOSTI IMPLANTATA

Prva prednost je smanjen gubitak koštanog tkiva na mjestu insercije implantata, gdje se prijenosom žvačnih sila na implantat stimulira stvaranje, odnosno, rast okolne kosti. Zatim, očuvanje prirodnih zubi. Zbog ugradnje implantata, ne žrtvuju se prirodni zubi. Nije potrebno njihovo brušenje (kojim bi se smanjio njihov životni vijek trajanja) da bismo pacijentu napravili određeni protetski nadomjestak.

“Zbog ugradnje implantata, ne žrtvuju se prirodni zubi.”

Sljedeća prednost je estetika. Ugradnjom implantata i samim protetskim radom na njima, radovi u potpunosti izgledaju poput vlastitih zubi.

VRSTE ZAHVATA

Na implantatima je moguće napraviti pojedinačne krune, mostove te cirkularne mostove. Također je moguće napraviti polufiksne proteze.

Uvijek se prije početka zahvata radi RTG ili CT snimka te pregled. Zatim se ide na postupak ugradnje implantata za kojim slijedi vrijeme zarastanja u trajanju 3-8 mjeseci.

“Uvijek se prije početka zahvata radi RTG ili CT snimka te pregled.”

Onda slijedi izrada protetskog nadomjestka. Takav postupak vrijedi za sve radove na implantatima. U prvom slučaju, za pojedinačnu krunu potreban je jedan implantat. Za most od minimalno 3 krune na implantatu potrebna su 2 implantata, a za cirkularni most potrebno je 6-8 implantata.

Da bi se napravile polufiksne proteze, potrebno je u gornju čeljust ugraditi minimalno 4 implantata, a u donju čeljust minimalno 2 implantata, iako je preporuka ugraditi 3 implantata u donju čeljust. Proteze na implantatima mogu biti fiksirane na više načina – lokatorima, kuglama ili prečkama. Najbolji izbor su prečke na vijak.

vt
icon-nadogradnja

NADOGRADNJA KOSTI

Za ugradnju implantata potrebna je zdrava, čvrsta kost koja mora imati određenu visinu i širinu. Ako uvjeti nisu zadovoljeni, potrebno je nadodati umjetnu kost.

“Za ugradnju implantata potrebna je zdrava, čvrsta kost koja mora imati određenu visinu i širinu.”

Taj proces se zove augmentacija. Uz umjetnu kost se može dodati vlastita (autologna) kost. Ta autologna kost se može presaditi s vlastite brade ili silaznog dijela mandibule.

ICF logo